• ZigBee Panic Button 206

    ປຸ່ມ ZigBee Panic 206

    Features ຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕໍ: •ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ZigBee HA 1.2 •ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຜະລິດຕະພັນ ZigBee ອື່ນໆ Press ກົດປຸ່ມອຸກໃຈເພື່ອສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານໂທລະສັບ consumption ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ•ຕິດຕັ້ງງ່າຍ• Mini siz ...

ສົນທະນາ WhatsApp Online!