Private Cloud Deployment

ການໃຊ້ງານ Cloud ສ່ວນຕົວ:

●ໃຊ້ໂປແກຼມຟັງເຊີຟເວີຂອງ OWON ໃນຊ່ອງເມຄສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ

●ຈັດການເວທີການຈັດການດ້ານຫຼັງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

program ໂປແກຼມ Cloud server ແລະອັບເດດແລະ ບຳ ລຸງຮັກສາ APP


ສົນທະນາ WhatsApp Online!