• ZigBee Multi-Sensor (Motion/Temp/Humi/Vibration)323

    ZigBee Multi-Sensor (Motion / Temp / Humi / Vibration) 323

    Features ຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕໍ: - ປະຕິບັດຕາມ ZigBee 3.0 •ກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວ PIR •ກວດຈັບການສັ່ນສະເທືອນ, ວັດແທກອຸນຫະພູມ / ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ•ແບັດເຕີຣີຍາວນານ•ການແຈ້ງເຕືອນແບັດເຕີຣີຕໍ່າ Low ຜະລິດຕະພັນ:: ສະ ໝັກ: ▶ ...

ສົນທະນາ WhatsApp Online!